Stentrappa byggd med granitkantsten och gatsten i stegen