Storgatsten och kullersten med växter för ett vindpinat klimat