Mix av smågatsen, storgatsten, kullarsten och felixmur